Logga in

Verksamhet

STILLINGSÖNS OCH LINNÉAUDDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGAR

Föreningarna har som uppgift att förvalta och vårda de anläggningar som finns inom de gemensamma områdena.

Linnéauddens samfällighetsförening

Föreningen har en gemensamhetsanläggning:

Ga:3, som har som uppgift att svara för underhåll av till- och utfartsvägen till området från infarten vid informationstavlan och ut mot Linnéaudden.

Stillingsöns samfällighetsförening

En huvuduppgift för föreningen är det gemensamma bevarandeintresset av en bibehållen total miljö. Bevarandeaspekten återspeglas i de olika gemensamhetsanläggningarnas inriktning och verksamhet.

Inom föreningen finns följande gemensamhetsanläggningar:

Ga:4, planvägar och parkeringsplatser inom området

Ga:5, grönområden inom området

Ga:6, kvartersmark (närområden till enskilda tomter) inom området

Ga:7, bryggor, båtplatser, bojplatser och båtuppläggningsplatser

Ga:8, befintliga gemensamma byggnader

Ga:9, pumphus och vattenledningssystem

VÅRA EGNA INSATSER

Samfällighetsföreningarnas verksamhetsområde innefattar en lång rad arbetsuppgifter, som måste utföras för att vi ska kunna bibehålla Stillingsön – ”vårt sommarparadis” - på det sätt som vi gemensamt beslutat. Vissa saker kan vi själva åtgärda medan annat måste inköpas. De egna insatserna görs i form av

  • Arbetsdagar
  • Dagsverken. För information om verksamheten, se Dagsverken under fliken Dokument.
  • Skötsel kvartersmark. För information, se Närområden under fliken Dokument

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.